הקימה בשנת 2000 את פרוייקט "יוצרים עם קשת". 

בשנת 2011 ייסדה את עמותת "רואים רחוק".

Go Up

Copyrights © Looking Forward, All Rights Reserved